Delkurser till Fysiopraktor

Här visas olika aktuella delkurser som ingår i yrkesutbildningen till Fysiopraktor®, Träningsterapeut och Sportkinesiolog.
Om du av någon anledning inte har möjlighet att gå hela utbildningen enligt schemat under 2 år, kan du gå enstaka kurser under förutsättning att du har tillräckliga förkunskaper.
Många av dessa kurser är även öppna för nybörjare som inte läser hela Fysiopraktor®-programmet.

Vår nästa yrkesutbildning till licensierad Fysiopraktor ®, Kinesiolog, Sportkinesiolog, Träningsterapeut och Personlig Tränare startar i januari 2016. Se aktuellt schema för 2016-2017 , med olika delkurser varje månad.

Fysiopraktor

Aktuella delkurser i Fysiopraktor® yrkesutbildning.

yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR 2016-2017, 14 januari 2016 - december 2017
Näringskinesiologi 2, 2-5 Juni 2016
Akupraktik® 1, 25-28 Augusti 2016
Grundkurs i Kinesiologi och muskeltestning, 9-11 september 2016
Internutbilding Kinesiolog 2015, 3-4 december 2016
Licensavgift för Praktor®, 5 år
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018
NeuroHolografisk Akupraktik®, 29 januari 2017


Aktuella kurser och utbildningar


= Nybörjarkurs (Helgkurser 1 - 2,5 dagar, inga eller få förkunskaper).
= Fördjupningskurs (du behöver vissa nödvändiga förkunskaper).
= Yrkesutbildning (utbildning till terapeut, spridda 4-dagarskurser under 1-2 år, inga förkunskaper).


 14 januari 2016 - december 2017   (Fysiopraktor)
yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR 2016-2017

 14 januari 2016 - december 2017   (Psykopraktor)
yrkesutbildning PSYKOPRAKTOR 2016-2017

 14 januari 2016 - november 2017   (Akupraktor)
yrkesutbildning AKUPRAKTOR 2016-2017

 2-5 Juni 2016   (Fysiopraktor, Kinesiolog, Psykopraktor, Akupraktor)
Näringskinesiologi 2

 8-14 augusti 2016   (Psykopraktor, Kinesiolog)
Kinesiologi och Kosmos

 25-28 Augusti 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Akupraktik® 1

 9-11 september 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Grundkurs i Kinesiologi och muskeltestning

 3-4 december 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Internutbilding Kinesiolog 2015

 5 år   (Fysiopraktor, Psykopraktor, Akupraktor, Neuropraktor)
Licensavgift för Praktor®

 januari-december 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Repetition i kinesiologi

 12-15 januari 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi)

 12 januari 2017 - 25 februari 2018   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017

 29 januari 2017   (Fysiopraktor, Kinesiolog, Psykopraktor, Akupraktor)
NeuroHolografisk Akupraktik®


Nybörjarkurser

Grundkurs i Kinesiologi och muskeltestning, 9-11 september 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017


Yrkesutbildningar

yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR 2016-2017, 14 januari 2016 - december 2017
yrkesutbildning PSYKOPRAKTOR 2016-2017, 14 januari 2016 - december 2017
yrkesutbildning AKUPRAKTOR 2016-2017, 14 januari 2016 - november 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018


Fördjupningskurser

Näringskinesiologi 2, 2-5 Juni 2016
Kinesiologi och Kosmos, 8-14 augusti 2016
Akupraktik® 1, 25-28 Augusti 2016
Internutbilding Kinesiolog 2015, 3-4 december 2016
Licensavgift för Praktor®, 5 år
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
NeuroHolografisk Akupraktik®, 29 januari 2017

Fysiopraktor Skolan

Välkommen till Fysiopraktor Skolan (Physiopractor Academy).

Nordens enda skola för utbildning till licensierad Fysiopraktor® och licensed Physiopractor®.

Utbilda dig till Fysiopraktor ® - lär dig sportkinesiologi, träningsterapi och muskeltestning hos oss
Fysiopraktor Skolan

www.fysiopraktor.se / www.fysiopraktor.com

Physiopractor Academy
www.physiopractor.com

Svenska Kinesiologi Skolan
Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Telefon: 08-339669 (Mac), 0766-294515 (Sebastian)


Fysiopraktor logotype, ett registrerat varumärke

Orden Fysiopraktor ® och Physiopractor ® är registrerade varumärken.
Fysiopraktor Skolan är en del av Svenska Kinesiologi Skolan (grundad 1987).