Ansvarsförsäkring och Behandlingsskadeförsäkring

Som licensierad Fysiopraktor och licensierad Personlig Tränare (PT) får du teckna Fysiopraktor® Skolans mycket förmånliga Ansvarsförsäkring med Kundolycksfall och Behandlingsskadeförsäkring.
Försäkringarna kostar 1.100 kronor per år för Fysiopraktor (inklusive PT-försäkring) och 800 kronor kronor per år för Personlig Tränare.
Som elev vid skolan har du full försäkring som studerande.
Elevförsäkringen kostar 500 kronor per läsår.Försäkring - Fysiopraktor

Försäkringsbolaget har godkänt Fysiopraktor® Skolan för att kunna teckna försäkringar för sina elever och tränare och terapeuter med en försäkring som normalt bara ges till medlemmar i olika medlemsförbund.
Som licensierad Fysiopraktor® (och diplomerad Sportkinesiolog, diplomerad Träningsterapeut, licensierad Personlig Tränare PT) får du teckna Fysiopraktor Skolans mycket förmånliga patientansvarsförsäkring och behandlingsskadeförsäkring för 1.100 kr/år via Hiscox Insurance i England och Nordeuropa Försäkring i Sverige.

Försäkringen omfattar de olika delar som ingår i utbildningen:
• massage och massageterapi
• kinesiologi
• personlig träning
• styrketräning
• terapeutisk träning
• löpträning
• neuromuskulära tester
• funktionsanalyser
• näringsmedicin
• kost, kosttillskott och medicinsk mat
• strukturella mobiliseringar och impulseringar
• mentala och emotionella behandlingar
• akupressur och akupunktur

Försäkring - Personlig Tränare

Som licensierad Personlig Tränare får du teckna Fysiopraktor® Skolans mycket förmånliga patientansvarsförsäkring och behandlingsskadeförsäkring (800 kr/år) som omfattar de delar som ingår i utbildningen:
• massage och massageterapi
• personlig träning
• styrketräning
• terapeutisk träning
• neuromuskulära tester
• funktionsanalyser
• löpträning
Fysiopraktor Skolan

Välkommen till Fysiopraktor Skolan (Physiopractor Academy).

Nordens enda skola för utbildning till licensierad Fysiopraktor® och licensed Physiopractor®.

Utbilda dig till Fysiopraktor ® - lär dig sportkinesiologi, träningsterapi och muskeltestning hos oss
Fysiopraktor Skolan

www.fysiopraktor.se / www.fysiopraktor.com

Physiopractor Academy
www.physiopractor.com

Svenska Kinesiologi Skolan
Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Telefon: 08-339669 (Mac), 0766-294515 (Sebastian)


Fysiopraktor logotype, ett registrerat varumärke

Orden Fysiopraktor ® och Physiopractor ® är registrerade varumärken.
Fysiopraktor Skolan är en del av Svenska Kinesiologi Skolan (grundad 1987).